Embalaža – prvi stik s kupcem

Embalaža = kar se rabi za zavijanje, zaščito blaga ali izdelkov: embalaža naj bo lična in funkcionalna (opis gesla iz SSKJ)

Embalaža je prvi stik kupca ali prejemnika z izdelkom, ki se skriva v njej. V skladu z našimi načeli, s celostno podobo podjetja ali individualnim pristopom posameznika pri izbiri osebnih daril, je smiselno izdelati darilno embalažo, ki ustreza. Embalaža mora biti prilagojena ali posebej izdelana, grafično dopolnjena ali iz izbranega materiala, ki da poudarek namenu za katerega je bila izdelana.

Embalažo lahko uvrstimo na različne nivoje (transportna, nosilna, darilna, varovalna…),vendar za vse skupine velja, da mora biti izvirna, lična, primerna, načrtovana.

Embalaža mora biti skrbno izbrana in predstavljati mora značilnosti izdelka v njej in prednosti pred že videno ali prepoznavno embalažo podobnih izdelkov na trgu.

Inovativna in drugačna, z izdelanimi detajli ali novimi pristopi je lahko uspešna in prepoznavna.

Zlata pravila pri izbiri embalaže:

  • Izberite primerne materiale za embalažo! Glede na izdelek ocenite primerno debelino materiala in upoštevajte izbor materialov!
  • Embalaža je stik s kupcem ali obdarovancem, skrbite za dobra poslovna in osebna razmerja!
  • Embalaža je odličen sporočilni medij – lahko je vaša reklama. Naj bo s tem namenom tudi izbrana!
  • Izberite embalažo po meri izbranega izdelka – prihrani vaš čas in denar.
  • Embalaža naj bo kvalitetna in posebna!
  • Posvetujte se, če ne poznate tehnik izdelave in plemenitenja materialov za embalažo!